Hoe werkt het

 

Algemeen

Zowel de iSeeCity app als iSeeCrime app doet heel veel zelf. Zodra u de app start wordt uw positie gemeten. Als u GPS ontvangst hebt, wordt de locatie heel nauwkeurig bepaald. Afhankelijk van de kwaliteit van het GPS signaal kan dit met een nauwkeurigheid van minder dan 5 meter. Maar ook als u geen GPS ontvangst hebt, bijvoorbeeld omdat u binnen bent, wordt uw locatie bepaald. Dit gebeurt dan op basis van een driehoeksmeting op de GSM masten. Deze bepaling is minder nauwkeurig, maar haalt vaak een nauwkeurigheid van 30 meter of minder.

Op het hoofdscherm van de app staan twee grote groen knoppen. Een met een fotocamera en een met een videocamera. Door op een van deze knoppen te drukken start u de gewenste opnamevorm. Als u een video maakt, kunt u maximaal 15 seconde opnemen. Dit is gedaan om uw databundel niet te zwaar te belasten.

Zodra de foto of video gemaakt is, kunt u  deze verzenden naar de iSee Corporate Server door op de knop ‘Klik hier om te verzenden’ te klikken. De foto of video voorzien van uw plaatsbepaling wordt dan verzonden.

Alleen geautoriseerde medewerkers kunnen deze berichten bekijken.

Specifiek iSeeCity.
Voordat u de foto kunt maken moet u eerst kiezen onder welke categorie de melding valt. Dit is gedaan om de gemeente helpen bij het filteren van de meldingen. Iedere gemeente heeft haar werkzaamheden onderverdeeld bij verschillende diensten of aannemers. Het is niet zinnig dat alle groepen een melding ontvangen. Door te kiezen voor een categorie, wordt de juiste groep voorzien van uw melding.
Specifiek iSeeCrime
Als u de foto gemaakt hebt, moet u kiezen onder welke hoofdgroep uw melding valt. Er is gekozen voor 9 hoofdgroepen. Dit is gedaan om hulpverleners te helpen bij het filteren van de meldingen. Het is niet zinnig dat alle soorten hulpverleners alle meldingen ontvangen.